Khóa học jlpt N4 online miễn phí, toàn bộ bài học sơ cấp N4. Để vào học các bạn cần tạo tài khoản hoặc các bạn đăng nhập bằng tài khoản email google hoặc facebook