Giáo trình mimikara N3 với phần goi cực kỳ hiệu quả thường được học sinh lựa chọn chiếm phần lớn từ vựng trong kỳ thi tiếng nhật hàng năm, ngoài ra còn ngữ pháp nghe hiểu có đầy đủ file kèm theomimikara n3

Học tiếng nhật với giáo trình mimikara từ vựng hay được sử dụng cho các bạn ôn thi nhiều nhất.

Học tiếng nhật n3 với giáo trình mimikara n2 phần ngữ pháp, mỗi bài ngữ pháp trong giáo trình có các ví dụ hay và giải thích rõ dàng