Học N3 với giáo trình shinkanzen, cung cấp đầy đủ kiến thức từ vựng ngữ pháp đọc hiểu nghe hiểu  cũng như các bài tập luyện thi trong giáo trình shinkanzen n3giao trinh shinkanzen n3

Học từ vựng n3 giáo trình shinkanzen n3, giáo trình học từ vựng luyện thi n3 cơ bản hay sử dụng cho học sinh học tiếng nhật

Giáo trình ngữ pháp shinkanzen n3 hay sử dụng nhất với khoảng trên 100 cấu trúc ngữ pháp hay sử dụng trong kỳ thi jlpt hàng năm.

Giáo trình đọc hiểu N3 shinkanzen, giáo trình luyện đọc giống với cấu trúc đề thi jlpt nhất mà các học sinh hay sử dụng, được phân bố đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng đầy đủ kiến thức thi đọc hiểu.

Chữa đọc hiểu shinkanzen n3, giáo trình được sử dụng cho việc luyện thi jlpt n3.

Cùng học nghe n3 với giáo trình hay nhất cấp độ n3 về kỹ năng nghe hiểu, đây là giáo trình phải nói là nổi tiếng nhất về luyện nghe và học sinh hay lựa chọn sử dụng nhất cho việc ôn thi của mình