Khóa học jlpt N4 online miễn phí, toàn bộ bài học sơ cấp N4 bao gồm đầy đủ kiến thức từ vựng ngữ pháp đọc hiểu, nghe. Ngoài ra chúng tôi có các lớp dạy online có giáo viên giúp các bạn học tập hiệu quả hơn. Liên hệ Admin để nhận thêm thông tin về lớp học