Giáo trình ngữ pháp shinkanzen n3 hay sử dụng nhất với khoảng trên 100 cấu trúc ngữ pháp hay sử dụng trong kỳ thi jlpt hàng năm.