Giáo trình đọc hiểu N3 shinkanzen, giáo trình luyện đọc giống với cấu trúc đề thi jlpt nhất mà các học sinh hay sử dụng, được phân bố đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng đầy đủ kiến thức thi đọc hiểu.