Cùng học nghe n3 với giáo trình hay nhất cấp độ n3 về kỹ năng nghe hiểu, đây là giáo trình phải nói là nổi tiếng nhất về luyện nghe và học sinh hay lựa chọn sử dụng nhất cho việc ôn thi của mình