Updating....

Full answer (đáp án)

Luyện giải đề thi jlpt N5

Cấu trúc đề thi N5

Đáp án tham hkaor jlpt n5 12 2023

Đáp án N5 Từ vựng

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20        
                         
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
                         
問題4 31 32 33 34 35              
           

Đáp án N5 Ngữ Pháp

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
問題2 17 18 19 20 21                      
                                 
問題3 22 23 24 25 26                      
           

Đáp án N5 Đọc Hiểu

問題4 27 28 29
       
問題5 30 31  
       
問題6 32    
   

Đáp án N5 Nghe Hiểu

問題1 1 2 3 4 5 6 7
               
問題2 1 2 3 4 5 6  
               
問題3 1 2 3 4 5    
               
問題4 1 2 3 4 5 6
             
Sửa lần cuối: Thứ Bảy, 2 tháng 12 2023, 7:13 PM