Mục điểm Khối Điểm Khoảng Phần trăm Phản hồi Contribution to course total
Đề thi nat test N5
- - 0–60 -   -
- - 0–60 -   -
- - 0–60 -   -
- - 0–60 -   -
- - 0–60 -   -
- - 0–59 -   -
- - 0–61 -   -
- - 0–60 -   -
- - 0–60 -   -
- - 0–59 -   -
Tổng điểm
GộpTổng khóa học
- - 0–609 -   -