Mục điểm Khối Điểm Khoảng Phần trăm Phản hồi Contribution to course total
Đề thi J test N3
- - 0–300 -   -
- - 0–345 -   -
- - 0–365 -   -
- - 0–325 -   -
Tổng điểm
GộpTổng khóa học
- - 0–1335 -   -