Chuyển tới nội dung chính
Các yêu cầu hoàn thành

Kiểm tra thử N5 trực tuyến bài 6 dựa trên trình mina no nihongo. Test kiểm tra mina no nihongo từ vựng kanji ngữ pháp bài 6