Đáp án THAM KHẢO đề thi N5 JLPT tháng 7/2021


Đáp án N5 Từ vựng

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20        
         
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
     
問題4 31 32 33 34 35              
 

Đáp án N5 Ngữ Pháp

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
問題2 17 18 19 20 21                      
                       
問題3 22 23 24 25 26                      
 

Đáp án N5 Đọc Hiểu

問題4 27 28 29
 
問題5 30 31  
   
問題6 32    
 

Đáp án N5 Nghe Hiểu

問題1 1 2 3 4 5 6 7
 
問題2 1 2 3 4 5 6  
   
問題3 1 2 3 4 5    
     
問題4 1 2 3 4 5 6
Sửa lần cuối: Chủ Nhật, 4 tháng 7 2021, 5:01 PM