Bật/Tắt PHIÊN ÂM KANJI
  
 
656. 増大ぞうだい
tăng đại
sự mở rộng; sự tăng thêm; sự khuyếch trương
657. 増量ぞうりょう
tăng lượng
sự tăng số lượng, sự tăng cân
658. 増税ぞうぜい
tăng thuế
sự tăng thuế
659. 増員ぞういん
tăng viên
tăng thêm số (của) nhân sự
660. 減点げんてん
giảm điểm
sự giảm trừ; sự giảm điểm
661. 減退げんたい
giảm thoái
giảm thiểu
662. 減量げんりょう
giảm lượng
giảm trọng lượng, tụt cân
663. 開発かいはつ
khai phát
sự phát triển, khai thác
664. 開店かいてん
khai điếm
sự mở cửa hàng
665. 開業かいぎょう
khai nghiệp
bắt đầu kinh doanh; khởi nghiệp
666. 開催かいさい
khai thôi
sự tổ chức; tổ chức
667. 開放かいほう
khai phóng
sự mở cửa; sự tự do hoá
668. 閉鎖へいさ
bế tỏa
sự phong bế; sự phong tỏa
669. 密閉みっぺい
mật bế
kín hơi, kín gió
Sửa lần cuối: Thứ Năm, 28 tháng 7 2022, 8:32 PM