1
Danh từ があります/わかります Danh từ がすきです/きらいです/じょうずです/へたです
Đối với những ngoại động từ có bổ ngữ thì về nguyên tắc chúng ta đặt trợ từ 「を」 để biểu thị bổ ngữ đó. Thế nhưng đối với các động từ 「あります」 và 「わかります」 thì chúng ta dùng trợ từ 「が」 để biểu thị đối tượng (bổ ngữ).
Ngoài ra, những tính từ như 「すきです」 「きらいです」 「じょうずです」 「へたです」 thì cần thiết phải có đối tượng, nên đối với những đối tượng này thì chúng ta cũng dùng 「が」 để biểu thị. Những động từ và tính từ có dùng trợ từ 「が」 để biểu thị đối tượng (bổ ngữ) thường là những từ chỉ sở thích, ham muốn, năng lực, sở hữu... vv
わたしはイタリアのりょうりがすきです
Tôi thích món ăn Ý.
わたしは日本語がわかります。
Tôi hiểu tiếng Nhật.
わたしはくるまがあります。
Tôi có một cái xe ô tô.
2
どんな Danh từ
Ngoài cách dùng như đã học ở bài 8, chúng ta còn có thể dùng 「どんな」 để hỏi tên cụ thể của một vật hay một việc nào đó ở trong một phạm trù rộng hơn.
どんなスポーツがすきますか。
Anh/chị thích môn thể thao nào?
サッカーがすきです。
Tôi thích môn bóng đá.
3
よく / だいたい / たくさん / すこし / あまり / ぜんぜん
Đây là những phó từ, được đặt ở trước động từ để bổ nghĩa cho động từ. Bảng dưới đây tóm tắt cách dùng của các phó từ này.
Mức độ:
よく +わかります
だいたい
すこし
あまり +わかりません
ぜんぜん
Số lượng
よく +わかります
だいたい
すこし
あまり +わかりません
ぜんぜん
えいごがよくわかります。
Tôi hiểu tiếng Anh tốt 
えいごがすこしわかります。
Tôi hiểu tiếng Anh một chút.
えいごがあまりわかりません。
Tôi không hiểu tiếng Anh lắm.
おかねがたくさんあります。
Tôi có nhiều tiền.
お金がぜんぜんありません。
Tôi không có đồng nào cả.
4
すこし\ ぜんぜん
「すこし」 「ぜんぜん」 còn có thể được dùng để bổ nghĩa cho tính từ.
ここはすこしさむしです。
Ở đây hơi lạnh.
あのえいがはぜんぜんおもしろいくないです。
Bộ phim đó không hay chút nào.
5
Câu 1 から Câu 2
「から」 được dùng để nối hai câu thành một câu. Câu 1 biểu thị lý do cho câu 2
じかんがありませんから。新聞をよみません。
Ví không có thời gian nên tôi không đọc báo
Cũng có thể nói cấu 2 trước, sau đó câu 1 kèm theo 「から」
まいあさ新聞をよみますか。
Anh/chị có đọc báo hàng sáng không.
いいえ。よみません。じかんがありませんから。
Không, tôi không đọc vì tôi không có thời gian.
6
どうして
Từ nghi vấn 「どうして」 được dùng để hỏi lý do. Khi trả lời chúng ta thêm 「から」 vào cuối câu.
どうしてあさ新聞をよみませんか。
Tại sao anh/chị không đọc báo vào buổi sáng
時間がありませんから。
Vì tôi không có thời gian
Khi muốn hỏi lý do về một điều gì đó mà người nghe nói trước đó, thì thay vì phải nhắc lại câu nói đó, chúng ta có thể 「どうしてですか」
きょうは早くかえります。
Hôm nay tôi sẽ về sớm
どうしてですか。
Tại sao?
こどものたんじょうびですから。
Vì hôm nay là sinh nhật con tôi.
Sửa lần cuối: Friday, 29 July 2022, 7:56 AM